Pre skvalitnenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. OK

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Martin Hanuska – Doboš & Hanuska continue, Záleská 1, Ivanka pri Dunaji 90028, IČO: 4787801, zapísana v živnostenskom registri Okresný úrad Senec č. živ. Reg. 140-19311 (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadna obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného dostupného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

 

2. Objednanie tovaru:

Všetky produkty na tejto stránke sa môžu objednať iba vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu. Telefonické a SMS objednávky nie sú možné.
Tovar predávajúci odosiela v nasledujúci deň od prijatia objednávky alebo prijatia platby , najneskôr však do 15 pracovných dní.

 

Vašu objednávku môžete zrušiť:
• e-mailom: obchod@musica.sk
• telefonicky na čísle 0905 613 819
V prípade už uhradenej sumy, na bankový účet vám budú peniaze vrátene do 14 pracovných dní, pokiaľ kupujúcemu nebol tovar už odoslaný.

 

3. Ceny tovaru

Ceny tovarov sú uvedené pri každom dostupnom výrobku v e-shope v EUR s DPH .

Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

 

4. Platba a dodanie tovaru

Platba za tovar môže byť uskutočnená:

•  platba priamo na účet: Tatra banka, a.s. – IBAN :  SK13 1100 0000 0026 1080 2800
variabilný symbol bude číslo objednávky

•  dobierkou

 

Poštovné:

v rámci Slovenskej republiky na dobierku sa účtuje 3,00 EUR

v rámci Slovenskej republiky  nad 25 EUR sa účtuje 0—EUR

 

na dobierku do Českej republiky a prevodom vopred sa účtuje 7,00 EUR

Predávajúci poštovné účtuje iba jednorazovo za celú zásielku, nie jednotlivo ku každej položke.

Objednaný tovar je zaslaný spolu s originál daňovým dokladom poštou na zvolenú dodaciu adresu kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru a za poškodenie tovaru zavinené poštou.

Pri nestihnutí odbernej lehoty na Slovenskej pošte predávajúci účtuje poštovné opätovne v plnej výške pri znovu zaslaní objednávky.

V prípade opakovaného neprebratia tovaru si predávajúci vyhradzuje právo zamietnutia dobierkovej objednávky a ju vybaviť iba prostredníctvom prevodu na účet. Pri opätovnom neprebratí kupujúcemu nebude objednaný tovar zaslaný.

V prípade objednania tovaru a určenia platby prevodom na účet si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku, pokiaľ nebude platba pripísaná na jeho účet do 5 dní.

 

5.Reklamácie

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

Predávajúci vybavuje reklamácie prostredníctvom:

Martin Hanuska – Doboš & Hanuska continue

Záleská 1

Ivanka pri Dunaji

900 28

 

Spolu s reklamovaným tovarom je nutné priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare.

Pri oprávnenej reklamácii reklamovaný tovar predávajúci obratom vymeníza nový.

Objednaný a dodaný tovar pri oprávnenej reklamácii predávajúci vymieňa do 10 pracovných dní po vrátení len originál zabaleného tovaru za nový, pokiaľ taký istý je skladom alebo vráti sumu za reklamovaný tovar.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v e-shope predávajúceho po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.

Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, či zničený neodbornou manipuláciou klienta.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch
- tovar nie je v pôvodnom balení (CD , LP, DVD a Knihy boli vybalené z ochrannej fólie )
- tovar je mechanicky poškodený

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.